Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.internetict.nl. Deze website wordt beheerd door InternetICT, gevestigd in Arnhem, welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KVK-nummer: 09213556
 
Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van deze website, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden, de Cookieverklaring en de Privacyverklaring aandachtig te lezen en tot kennis te nemen. 

Door uw bezoek aan deze website, of door gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de  Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van deze website.

DISCLAIMER - VRIJWARING 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan InternetICT niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. InternetICT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de gebruikersvoorwaarden kunt u altijd contact opnemen, middels het contactformulier op de contactpagina.